Utvalg skal få nordmenn til å kaste mindre søppel

Norske søppelfyllinger har vansker med å ta imot alt avfallet nordmenn kaster. Nå skal et utvalg nedsatt av Miljøverndepartementet få oss til å kaste mindre søppel.