Bondevik: -Enig i svakheter ved statlig eierskap

KrFs statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik er enig i sentralbanksjefens advarsler mot svakhetene ved statlig eierskap i næringslivet, men mener likevel det er gode grunner til å opprettholde det i flere selskaper.