Flere kvinner oppsøker krisesentrene

Stadig flere kvinner oppsøker krisesentrene. Mellom 25 og 30prosent av dem har vært utsatt for drapstrusler.