Innsatte straffes for å plukke fleinsopp i luftegården

Det gror fleinsopp i luftegården på Åna fengsel Hå kommune i Rogaland. De innsatte som plukker soppen, blir straffet med utelukkelse fra luftegården.

Åna fengsel er plaget med fleinsopp i luftegården.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Fengselsleder Leif Magne Viste sier at han er klar over problemet og opplyser til NRK at det i minst 15 år har vokst fleinsopp i luftegården de innsatte får benytte seg av i en time hver dag.

Eskil Vik Urdal i Jussbuss ble i høst kontaktet av en innsatt i Åna fengsel som hadde blitt tatt for å plukke fleinsopp i luftegården for å ruse seg. Straffen var utelukkelse fra luftegården i tre dager. Det mener Urdal er et svært inngripende tiltak.

– Å ha fleinsopp i en fengselsluftegård kan jo ikke gå. Det er jo hårreisende, sier Urdal til NRK.

Bare siden 2019 har ti innsatte blitt utelukket fra luftegården i Åna fengsel for sopplukking.

– Når man er tidligere rusmisbruker og det vokser narkotika i luftegården, så er det ikke alle som klarer å motstå det, sier Urdal.

Jussbuss har nå klaget saken til Sivilombudet, som for øyeblikket behandler klagen.

Fleinsopp vokser i skog og natur i Norge og kan brukes som rusmiddel. Effekten sammenlignes med LSD, og både bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt i Norge.

Publisert: