• Færre barn går på fritidsaktiviteter i dag enn for seks år siden, og det er særlig barn fra lavinntektsfamilier som ikke deltar. Gorm Kallestad, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)
    Galleri

Færre barn går på fritidsaktiviteter

Andelen barn i Norge som ikke er med på noen fritidsaktiviteter, har økt de siste seks årene. I snitt går barn på færre aktiviteter enn tidligere.