Birgitte Tengs' fetter får ikke erstatning

Fetteren til Birgitte Tengs får ikke erstatning for økonomiske tap og påkjenninger (arkivfoto).

Fetteren til Birgitte Tengs og hans far får ikke erstatning for økonomiske tap og påkjenningene de har vært utsatt for i forbindelse med drapssaken, fremgår det av en kjennelse fra Oslo tingrett.

 • Janne Håland
  Journalist
 • Elisabeth Risa
  Journalist
 • Ntb
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Staten ved Justisdepartementet frifinnes og hver av partene må bære sine sakskostnader, skriver tingrettsdommer Per Gammelgård i slutningen.

Den sivile saken gikk i Oslo tingrett 16. til 20. november.

Fetteren til Birgitte Tengs ble frifunnet av lagmannsretten 17. juni 1998, etter å først ha blitt dømt i tingretten til 14 års fengsel for for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Siden det kreves lavere grad av sannsynlighet i sivilsaker enn i straffesaker, ble han likevel dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre for drapet han i straffesaken ble frikjent for.

Med utgangspunkt i frikjennelsen har han imidlertid senere vunnet fram i flere erstatningssaker mot staten og mot en bank som unnlot å ansette ham.

Rettsmidler uttømt

I tirsdagens kjennelse fremgår det at retten ikke kan se at anførslene om brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan føre fram.

«Konsekvensene for ... av erstatningsdommen synes beklagelige. De rettsmidler norsk rett stiller til rådighet har vært uttømt, og retten kan ikke se at staten i dette tilfellet blir erstatningsansvarlig for at bruken av rettsmidler ikke har ført fram», heter det.

Videre bemerker retten at avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som er påberopt, etter rettens syn gjelder saksforhold som ikke er sammenlignbare med nærværende sak.

«Retten konkluderer med at de påberopte grunnlag verken hver for seg eller samlet gir grunnlag for erstatning. Etter dette blir saksøkte å frifinne», heter det i begrunnelsen.

Retten har tvil

At retten har sine tvil, går likevel fram av avsnittet om sakskostnader. Selv om det er normalt at en tapende part dømmes til å betale den vinnende partens omkostninger, sier retten at den under noe tvil finner at det er tilstrekkelig tungtveiende grunner til å frita dem for å betale statens omkostninger.

Retten skriver at dommen om erstatning til foreldrene, til tross for at han ble frikjent for drapet, har vært en stor belastning for fetteren gjennom mange år, og at han og hans far har brukt store ressurser i saken.

Uklart om anke

Arvid Sjødin er fetterens advokat. Han har ennå ikke fått pratet med sin klient når Aftenbladet snakker med ham like før klokken 16.30 onsdag, og de har ikke diskutert om de skal anke kjennelsen.

Til NTB sier han at han ikke vet om det har noen hensikt å anke, siden man da bare ville komme inn i samme rettssystem. En mulighet er å anke direkte til Høyesterett eller ta saken videre til Strasbourg eller FN, men det vil de neppe avgjøre før på nyåret.

— Da er det bare å konstatere at retten selv sier at det ikke er noe mer å gjøre i det norske rettssystemet når alle muligheter er uttømt, selv om resultatet åpenbart er feil. Det må være tankevekkende at det ikke er noen redskaper i systemet for å rette opp overgrepene som er begått mot familien, sier han.

Han viser til at retten selv langt på vei påpeker de uheldige konsekvensene for familien til fetteren, men at det ikke drøftes hvilken hjemmel som ligger til grunn for slike inngrep i en borgers liv og rettigheter

— Hvilken hjemmel i loven åpner for å ta en uskyldig 18-åring ut av sitt hjem og trekke ham 29 ganger gjennom rettssystemet? Ingen har greid å svare på det, sier Sjødin til Aftenbladet.

Det var advokat Ingrid Skog Haugesom førte saken på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har ingen annen kommentar annet enn at hun noterer at staten er frifunnet i tråd med påstanden fra deres side.

Erstatningsdom blir stående

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, sa før rettsaken i november at det ikke er mulig å gjenåpne sivilsaken på grunn av foreldelsesfristen for sivilsaker, så erstatningsdommen fra 1998 vil bli stående. Til tross for at oppreisningskravet er ettergitt og at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt den norske staten til å betale erstatning til fetteren på 25.000 Euro, henger mistankene og fordommene ved:

– Selv om en person annen tilstår drapet og blir dømt, vil min klient fremdeles ha dommen fra sivilsaken mot seg, som om han var ansvarlig. Politikere og forståsegpåere har sovet i timen når de laget regler. De burde ha forutsett at en slik situasjon kunne oppstå, sa advokat Arvid Sjødin den gang til NTB.

Har fått annen erstatning

Fetteren har også fått 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten etter straffesaken. Han saksøkte Fokus Bank i 2011 fordi de trakk tilbake et jobbtilbud da de fant ut at han er Birgitte Tengs' mye omtalte fetter. Banken fikk medhold , men ble dømt til å betale fetteren 925.000 kroner i erstatning.

Men i denne siste saken fikk altså saksøkerne ikke medhold.

— Det er ingen tvil om at saken har vært en belastning for fetteren og hans familie, åpnet advokat Ingrid Skog Hauge sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett 16. november.

Hun uttalte da at hun mener staten alt har gjort opp for seg.

— Det er en helt annen sak om det er grunnlag for erstatning og oppreisning ut over det som alt er utbetalt. Det har vært utbetalt en betydelig erstatning og oppreisning for straffeforfølgning og det knytter seg blant annet til forhold om at han ble frifunnet for drapet i 1998, sa hun.

**Les også:

Les også

Birgitte Tengs' fetter til sak mot staten

Les også

Avviser nye krav i Birgitte-saken

**

Les også

 1. - Birgitte fortjener at saken blir løst Sjødin: - Hårbeviset, avhørsmetoden, bilsporet – alt ble feil i Birgitte-saken

Publisert:
 1. Birgitte-saken

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Slik ble Rogalands 20 rikeste gode for 15 milliarder

 3. Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

 4. Bensinstasjonssjefen på Ålgård tjente over 15 millioner i fjor

 5. Da julebordet ble avlyst, fikk Morten en idé

 6. Kjempeopplegg!