Lærere ønsker strengere krav

Helga Hjetland i Utdanningsforbundet innrømmer at det finnes dårlige lærere og at lærerutdanningen må strammes opp, helst utvides til fem år.