Foreslår endringer i reglene om sikkerhetsklarering