Mange elever uten skoleplass til høsten

Én av ti elever som har søkt om opptak til videregående skole til høsten, har ikke fått tilbud om plass.