Fritz Moen-erstatning kan bli på over 20 millioner