Anbefaler at Landbrukshøgskolen blir universitet

Norges landbrukshøgskole på Ås bør bli universitet. Det foreslår NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.