Psykiater ordnet trygd til ansatte i egne selskaper

På den ene siden skrev psykiater Sharok Ezazi ut legeerklæringer som ga grunnlag for sykepenger og uføretrygd, på den andre siden var de samme personene ansatt i selskaper som han eide og styrte.