Likestillingsdirektør negativ til ny arbeidslov

Likestillingsdirektør Long Litt Woon sier at forslaget til ny arbeidslov er «svært uheldig» for likestillingen.