Tronfølgen sikret - uansett kjønn

«Det ble en prins — tronfølgen sikret». Dette var overskriften i Aftenposten 21. juli 1973, dagen etter at arveprins Haakon Magnus var født.