SV vil ha et «Petoro» for Statkraft

Reaksjonene i SV er sterke etter at Statkrafts avtale om salg av kraftproduksjon til Finland ble kjent.