58 nordmenn identifisert etter flodbølgekatastrofen