Sløste bort 53 mill. på Lista

Skandalen på Lista øker. Forsvaret har brukt minst 53 millioner kroner for å bli kvitt flystasjonen.