Flere får aspergers - uvisst hvorfor

Antall barn og unge med Aspergers syndrom er nesten fordoblet fra 2005 til 2008, viser en ny trøndersk undersøkelse. Trenden er den samme i andre deler av verden.