• Mulla Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling. Scanpix

Mulla Krekar dømt til fengsel

Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for trusler, vitnepåvirkning og oppfordring til kriminelle handlinger.