Norges Miljøvernforbund: - Vi er ille ute

Norges Miljøvernforbund mener det går en dyster økonomisk fremtid i møte etter å ha tapt en tvistesak i lagmannsretten om oppgjøret for en miniubåt.