• Odd Nerdrum er dømt til fengsel i to år og ti måneder. Sigurds�n, Bj�

Odd Nerdrum dømt til fengsel

Odd Nerdrum er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år og ti måneder for skatteunndragelse.