Regjeringen vil styrke beredskapsorganisasjonene

Regjeringen oppretter et utvalg som skal undersøke mulighetene for å styrke samarbeidet mellom Heimevernet (HV), Sivilforsvaret og Politireserven.