Flere dømmes til tvangsbehandling i våre naboland

Psykisk syke dømmes langt oftere til tvangsbehandling i Sverige og Danmark, enn tilfellet er i Norge. Innen helseapparatet er det derimot omvendt.