- NATO må bli mer relevant for USA

— USA er ikke i ferd med å forlate Europa og gi slipp på det som er bygd opp over lang tid. Men NATO må vise seg relevant for amerikanske ledere, særlig i en tid med svært pressede budsjetter.