• Arbeiderpartiet er positiv til at russen får ta skriftlig eksamen før 17. mai.

Russen kan slippe eksamen etter 17. mai

Arbeiderpartiet er positiv til at russen får ta skriftlig eksamen før 17. mai. Kunnskapsdepartementet har sendt saken på høring.