Røkke-tråler tvinges til kai i fire måneder

Fiskeridirektoratet har fratatt Røkke-tråleren «Doggi» den såkalte ervervstillatelsen på grunn av dumping av fisk. Det betyr at båten må ligge til kai i fire måneder fra 1. januar neste år.