NSB risikerer millionbot

NSB kan risikere å måtte betale en regning på flere millioner kroner til Samferdselsdepartementet fordi togselskapet ikke har klart å skaffe nok tog i rushtiden.