Mat er mest populært ved grensehandel

Nordmenn på grensehandel bruker i gjennomsnitt 282 kroner på alkoholvarer per tur, men størstedelen av budsjettet brukes på matvarer.