1.309 barnehjemsbarn vil ha erstatning i Oslo

Til sammen 1.309 tidligere barnehjemsbarn har søkt Oslo kommune om erstatning.