Kato-flygere får erstatning

Ni piloter i tidligere Kato Air får millionerstatning for ugyldige permisjonsvarsler. Det har Ofoten tingrett kommet fram til.