Bølge av apotekran i Trondheim

Kniv, lekeskytevåpen og sprøyter har vært ingredienser når maskerte menn de siste to månedene har ranet seks apotek i Trondheim. Nå sender apotekene de ansatte på kurs for å gjøre dem forberedt på nye ran.