Mattilsynet advarer mot ny naturforskrift

Mattilsynet advarer mot å vedta et forslag til ny forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer. Reglene kan være i strid med EØS-avtalen, mener Mattilsynet.