Politisk flertall for å beholde juryen

Det politiske flertallet har snudd og går nå inn for å beholde juryen i straffesaker. I stedet kan juryen pålegges å begrunne avgjørelsene. Det advarer Domstolsadministrasjonens direktør mot.