Deltidsansatte risikerer null pensjon

Inntil 30.000 personer som er deltidsansatt i norske kommuner risikerer null pensjon selv om de jobber nok for å få pensjon.