Flere eldre bruker nettbank

Nesten halvparten av alle bankkunder over 66 år bruker nettbank. Det er en fordobling på bare tre år.