Rovviltnemndene får 5 millioner kroner mindre i år

Rovviltnemndene får i år tildelt 70,4 millioner kroner, 5 millioner kroner mindre enn i fjor, til konfliktdempende tiltak i beiteområder med rovdyr.