• Ni av ti polititjenestemenn svarer i en undersøkelse at de er langt mindre synlige i nærmiljøet enn de var for fem år siden. Holm, Morten

Politiundersøkelse: - Vi er usynlige

Ni av ti polititjenestemenn svarer i en undersøkelse at de er langt mindre synlige i nærmiljøet enn de var for fem år siden.