Vil gjøre unntak for bygging i strandsonen

Regjeringen legger i dag fram nye retningslinjer for strandsonen som gjør det mulig å gjøre unntak fra byggeforbudet.