Ikke høyere fartsgrense på motorveiene

Fartsgrensen på motorveier klasse A blir ikke økt til 120 kilometer i timen. Grensen skal fortsatt være 100 kilometer.