• Northrop Grumman

Dronene er nyttige, men kostbare i drift

– Førerløse fly kan være meget effektive for å hindre veibombe. Men de er for ressurskrevende å drifte for det norske forsvaret alene, sier kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen.