Sjekker sjelden vitnemål

Norske universiteter får få henvendelser fra arbeidsgivere som vil sjekke studenters vitnemål.