• - Vi skal studere meget nøye rapportene etter ulykken i USA, sier Statoil-sjef Helge Lund. Harald Pettersen/Statoil

Helge Lund: - Umulig å gi garanti

Statoil-sjef Helge Lund mener evalueringene fra BP-ulykken kan medføre strengere rutiner på norsk sokkel, men innrømmer at man aldri kan gi noen garanti mot utslippsulykker.