Fengselsstraff for finansjuks

En fondsforvalter og to medhjelpere er dømt til fengsel for skattesvik og ulovlig handel med verdipapirer. I tillegg inndras 10 millioner kroner.