Skjerpet straff for overgrep

En mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fem års fengsel for seksuelle overgrep mot sin stesønn.