460 flyktningbarn venter i mottak

Flere flyktningbarn har i løpet av våren fått et sted å bo sammenlignet med 2009. Samtidig venter 460 barn fremdeles på bosted.