• - Situasjonen i arbeidslivet er ikke lenger slik at eldre arbeidstakere står i veien for de unge. Vi mangler fagfolk på en rekke områder, men samtidig nekter vi folk å jobbe når de blir eldre, selv om de både kan og vil fortsette, sier Trine Skei Grande.

Venstre tilbyr regjeringen «smarte løsninger»

Venstre vil legge fram forslag i Stortinget om å fjerne særaldersgrensene slik systemet fungerer i dag. Partiets nestleder Trine Skei Grande sa lørdag at også alle som vil og kan jobbe etter fylte 67 år må få anledning til det.