Eldre dør like ofte som unge i trafikken

I løpet av de siste to årene har like mange personer over 70 år omkommet i trafikken i Midt-Norge som unge under 25 år.