Færre misbrukte søkte erstatning

Det var færre som søkte voldsoffererstatning for seksuelle overgrep i barndommen i fjor enn tidligere år.