Tollvesenet destruerte lekebamser

Da de 160 lekebamsene kom til Norge uten å ha papirene i orden, hadde Tollvesenet ingen annen utvei enn å destruere dem.