Mangler barnemedisin mot H1N1-viruset

Influensamedisinen Tamiflu finnes ikke for barn på det norske markedet.